Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đổi hướng đến Điểm R)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
+
#đổi [[Điểm R]]
 
 
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 
 
 
-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu
 

Latest revision as of 15:34, 24 June 2015

Đổi hướng đến: