Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đổi hướng đến Điểm R)
 
Line 1: Line 1:
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
+
#đổi [[Điểm R]]
 
 
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 
 
 
-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu
 
 
 
== Tham khảo ==
 
 
 
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH
 

Latest revision as of 15:34, 24 June 2015

Đổi hướng đến: