Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
  
  
 +
1- [[ Cách nộp học phí]]
  
Thanh toán học phí dùng hệ thống [http://bkpay.hcmut.edu.vn BKPay].
+
2- [[ Thời gian nộp học phí]]
  
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [[Hệ thống xác thực tập trung]] của nhà trường.
+
3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
 
 
--
 

Revision as of 06:25, 31 March 2015


1- [[ Cách nộp học phí]]

2- [[ Thời gian nộp học phí]]

3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]