Difference between revisions of "Học kỳ chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:
  
 
- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTC<sub>max</sub> mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB.
 
- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTC<sub>max</sub> mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB.
 +
 +
==Xem thêm==
 +
*[[Học kỳ dự thính]]
 +
 +
[[Thể loại:Học kỳ]]

Revision as of 03:12, 26 February 2016

Học kỳ chính

Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong một học kỳ chính (SốTCmax) là 21 TC. Các trường hợp riêng:

- SV khá giỏi (ĐTBTL ≥ 7,5 hoặc SV lớp KSTN): SốTCmax = 25 TC (Không áp dụng cho HK có TTTN hoặc LVTN/TLTN).

- Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt-Pháp): SốTCmax = 35 TC.

- Học kỳ có đăng ký TTTN: SốTCmax = 15 TC

- Học kỳ có đăng ký LVTN: SốTCmax = 17 TC

- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTCmax mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB.

Xem thêm