HỌC BẰNG THỨ HAI

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Có hai cách để học ngành thứ hai và được cấp bằng thứ hai:

- Trong thời gian đào tạo tối đa của ngành thứ nhất, sau khi đã đủ điều kiện tốt nghiệp bằng thứ nhất, SV được đăng ký xin hoãn tốt nghiệp và đăng học tiếp tục ngành thứ hai. Điều kiện để được học bằng thứ hai: thời gian học còn lại (trong thời gian đào tạo tối đa) đủ để học bằng thứ hai; được sự đồng ý của Trưởng Khoa (Khoa đào tạo ngành thứ hai); ngành thứ hai phải có cùng khối thi tuyển sinh, cùng bậc, hệ đào tạo với ngành thứ nhất.

- Sau khi đã tốt nghiệp và được cấp bằng đại học chính quy tại trường ĐHBK, SV được đăng ký tham dự tuyển sinh đại học chính quy bằng hai và được xét tuyển thẳng