Difference between revisions of "Hệ thống xác thực tập trung"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã tẩy trống trang)
Line 1: Line 1:
 
+
'''Cách Đăng nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung:'''
 +
'''Trang đăng nhập như sau:'''
 +
[[Tập_tin:Sso1.jpg]]

Revision as of 09:05, 10 June 2015

Cách Đăng nhập vào Hệ Thống Xác Thực Tập Trung: Trang đăng nhập như sau: Tập tin:Sso1.jpg