Difference between revisions of "Hệ thống xác thực tập trung"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
  
 
== Tài khoản cho hệ thống xác thực tập trung ==
 
== Tài khoản cho hệ thống xác thực tập trung ==
- '''Đối với Cán bộ''' : Tất cả các cán bộ thuộc trường ĐHBK ( ngoại trừ cán bộ mời giảng ) đều có tài khoản email trường có đuôi là @hcmut.edu.vn. Nếu cán bộ nào chưa có ( bao gồm cán bộ mời giảng ) hoặc quên mật khẩu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Ban quản lý mang - phòng 109A5.  
+
- '''Đối với Cán bộ''' : Tất cả các cán bộ thuộc trường ĐHBK ( ngoại trừ cán bộ mời giảng ) đều có tài khoản email trường có đuôi là @hcmut.edu.vn. Nếu cán bộ nào chưa có ( bao gồm cán bộ mời giảng ) hoặc quên mật khẩu, xin vui lòng điền vào [http://www.netadm.hcmut.edu.vn/page/bieu-mau biểu mẫu] của Ban quản lí mạng, sau đó liên hệ trực tiếp Ban quản lý mạng - '''phòng 109A5''' để được hỗ trợ.  
  
 
- '''Đối với Sinh viên''' : Mỗi sinh viên đều có tài khoản email do phòng đào tạo cung cấp.
 
- '''Đối với Sinh viên''' : Mỗi sinh viên đều có tài khoản email do phòng đào tạo cung cấp.
 +
 +
== Cách kích hoạt tài khoản ==
 +
 +
- Truy cập trang http://account.hcmut.edu.vn/
 +
 +
- Nhập mã số sinh viên.
 +
 +
- Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu hiện tại).
 +
 +
- Nhập mật khẩu mới (2 lần).
 +
 +
- Đổi mật khẩu mới cho tài khoản.
 +
 +
== Cách đổi mật khẩu đăng nhập ==
 +
 +
- Truy cập trang http://it.hcmut.edu.vn/
 +
 
== Cách đăng nhập ==
 
== Cách đăng nhập ==
 
'''- Màn hình đăng nhập:'''
 
'''- Màn hình đăng nhập:'''

Latest revision as of 02:27, 20 September 2016

Tài khoản cho hệ thống xác thực tập trung

- Đối với Cán bộ : Tất cả các cán bộ thuộc trường ĐHBK ( ngoại trừ cán bộ mời giảng ) đều có tài khoản email trường có đuôi là @hcmut.edu.vn. Nếu cán bộ nào chưa có ( bao gồm cán bộ mời giảng ) hoặc quên mật khẩu, xin vui lòng điền vào biểu mẫu của Ban quản lí mạng, sau đó liên hệ trực tiếp Ban quản lý mạng - phòng 109A5 để được hỗ trợ.

- Đối với Sinh viên : Mỗi sinh viên đều có tài khoản email do phòng đào tạo cung cấp.

Cách kích hoạt tài khoản

- Truy cập trang http://account.hcmut.edu.vn/

- Nhập mã số sinh viên.

- Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu hiện tại).

- Nhập mật khẩu mới (2 lần).

- Đổi mật khẩu mới cho tài khoản.

Cách đổi mật khẩu đăng nhập

- Truy cập trang http://it.hcmut.edu.vn/

Cách đăng nhập

- Màn hình đăng nhập:

Tập tin:Sso1.jpg

- Ở phần "Tên tài khoản" , ta nhập phần trước dấu @ của email. Ví dụ: nguyenvana@hcmut.edu.vn, thì chỉ nhập là nguyenvana. Sau đó nhập mật khẩu là mật khẩu của email. cuối cùng nhấn "Đăng nhập" như hình bên dưới:

Tập tin:SSo2.jpg

Các lỗi khi đăng nhập

- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ trả về trang web theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu xảy ra lỗi :

Tập tin:Sso3.jpg

thì rất có thể người dùng điền không đúng Tên đăng nhập hoặc sai Mật khẩu. Vui lòng tắt nút Caps Lock trên bàn phím và tắt chế độ viết tiêng Việt của chương trình gõ dấu ( ví dụ: Unikey, ...). Sau đó thử đăng nhập lại.

- Nếu báo lỗi:

Tập tin:Sso4.jpg

Lỗi này là do người dùng đăng nhập sai mật khẩu 2 lần nên hệ thống tạm thời khóa tài khoản trong khoảng 15 hoặc 20 phút. Sau khoản thời gian này, xin vui lòng đăng nhập lại. Lỗi này xuất hiện là để đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng tránh bị người khác cố tình đăng nhập nhiều lần nhưng không thành công.