Hệ thống điện thoại nội bộ

From BKwiki
Revision as of 02:23, 5 June 2015 by Baothinh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH 1.MỤC TIÊU SỬ DỤNG: a.Giới thiệu :