Hệ thống điện thoại nội bộ

From BKwiki
Revision as of 02:17, 5 June 2015 by Baothinh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

1.Mục tiêu sử dụng : a.Giới thiệu :