Difference between revisions of "Hệ thống điện thoại nội bộ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
 
 
1.Mục tiêu sử dụng :
 
1.Mục tiêu sử dụng :
 
a.Giới thiệu :
 
a.Giới thiệu :

Revision as of 02:21, 5 June 2015

1.Mục tiêu sử dụng : a.Giới thiệu :