Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thẩm tra xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ

From BKwiki
Revision as of 03:23, 25 November 2015 by Btdung (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “== Đăng nhập vào tài khoản == SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

  • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
  • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
  • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

  • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ.
  • Đăng ký xét miễn (trường hợp văn bằng/chứng chỉ đã thẩm tra và hợp lệ).

Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ

Tập tin:Dk thamtra vbcc.jpg

  1. Bước 1. Sinh viên đăng ký thẩm tra

Thời khóa biểu sơ bộ