Difference between revisions of "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thẩm tra xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
[[Tập_tin:Tham_tra_vb_cc.PNG]]
 
[[Tập_tin:Tham_tra_vb_cc.PNG]]
  
# Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
+
Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
 
* Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận
 
* Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận
 
[[Tập_tin:Dk_thamtra_vbcc.jpg]]
 
[[Tập_tin:Dk_thamtra_vbcc.jpg]]
  
# Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra
+
Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra
 
* Sinh viên cần phải theo dõi kết quả thẩm tra.  
 
* Sinh viên cần phải theo dõi kết quả thẩm tra.  
 
* Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả thẩm tra là "Không hợp lệ" thì sinh viên phải xem lý do gì để có hướng khắc phục và đăng ký thẩm tra lại để có thể thực hiện đăng ký xét miễn.
 
* Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả thẩm tra là "Không hợp lệ" thì sinh viên phải xem lý do gì để có hướng khắc phục và đăng ký thẩm tra lại để có thể thực hiện đăng ký xét miễn.
Line 29: Line 29:
 
[[Tập_tin:xetmien_mon.jpg]]
 
[[Tập_tin:xetmien_mon.jpg]]
  
# Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn
+
Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn
 
[[Tập_tin:Dk_xetmien.jpg]]
 
[[Tập_tin:Dk_xetmien.jpg]]
  
# Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý
+
Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý
 
Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký và thực hiện xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).
 
Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký và thực hiện xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).
 
[[Tập_tin:xacnhan_mienmon.jpg]]
 
[[Tập_tin:xacnhan_mienmon.jpg]]
  
# Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay
+
Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay
 
Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán.
 
Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán.
 
[[Tập_tin:thanhtoan_xetmien.jpg]]
 
[[Tập_tin:thanhtoan_xetmien.jpg]]

Revision as of 04:03, 25 November 2015

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

  • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
  • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập.
  • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

  • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ.
  • Đăng ký xét miễn (trường hợp văn bằng/chứng chỉ đã thẩm tra và hợp lệ).

Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ

Tập tin:Tham tra vb cc.PNG

Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ

  • Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận

Tập tin:Dk thamtra vbcc.jpg

Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra

  • Sinh viên cần phải theo dõi kết quả thẩm tra.
  • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả thẩm tra là "Không hợp lệ" thì sinh viên phải xem lý do gì để có hướng khắc phục và đăng ký thẩm tra lại để có thể thực hiện đăng ký xét miễn.

Tập tin:Kq thamtra vbcc.jpg

  • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả là "không hợp lệ" sinh viên sẽ không được phép đăng ký xét miễn.

Tập tin:Lydo khonghople.jpg

Đăng ký xét miễn

Tập tin:Xetmien mon.jpg

Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn Tập tin:Dk xetmien.jpg

Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký và thực hiện xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí). Tập tin:Xacnhan mienmon.jpg

Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán. Tập tin:Thanhtoan xetmien.jpg

Một số địa chỉ liên hệ

Tập tin:Diachi lienhecc.jpg