Difference between revisions of "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thẩm tra xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 15: Line 15:
  
 
Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
 
Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
* Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận
+
* Sinh viên nhấn chọn đăng ký mới (trường hợp đăng ký 1 chứng chỉ mới).
 +
* Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận.
 +
* Trường hợp sinh viên muốn đổi thông tin văn bằng/chứng chỉ (chưa thẩm tra) => nhấn vào "chi tiết" => thực hiện như bước trên.
 
[[Tập_tin:Dk thamtra vbcc.png]]
 
[[Tập_tin:Dk thamtra vbcc.png]]
  
Line 30: Line 32:
  
 
Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn
 
Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn
 +
* Sinh viên nhấn chọn "Xét miễn" văn bằng/chứng chỉ muốn dùng để xét miễn.
 +
* Sinh viên đánh dấu chọn môn muốn xét.
 +
* Nhấn nút "Lưu chọn" để hoàn thành chọn môn xét miễn.
  
 
[[Tập_tin:Dk xetmien.png]]
 
[[Tập_tin:Dk xetmien.png]]
  
 
Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý
 
Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý
* Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký và thực hiện xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).
+
* Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký bao gồm số môn lệ phí.
 +
* Sinh viên thực hiện nhấn nút "Đồng ý" để xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).
  
 
[[Tập_tin:xacnhan mienmon.png]]
 
[[Tập_tin:xacnhan mienmon.png]]

Revision as of 09:44, 25 November 2015

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

 • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ.
 • Đăng ký xét miễn (trường hợp văn bằng/chứng chỉ đã thẩm tra và hợp lệ).

Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ

Tập tin:Tham tra vb cc1.png

Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ

 • Sinh viên nhấn chọn đăng ký mới (trường hợp đăng ký 1 chứng chỉ mới).
 • Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận.
 • Trường hợp sinh viên muốn đổi thông tin văn bằng/chứng chỉ (chưa thẩm tra) => nhấn vào "chi tiết" => thực hiện như bước trên.

Tập tin:Dk thamtra vbcc.png

Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra

 • Sinh viên cần phải theo dõi kết quả thẩm tra.
 • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả thẩm tra là "Không hợp lệ" thì sinh viên phải xem lý do gì để có hướng khắc phục và đăng ký thẩm tra lại để có thể thực hiện đăng ký xét miễn.

Tập tin:Kq thamtra vbcc.png

 • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả là "không hợp lệ" sinh viên sẽ không được phép đăng ký xét miễn.

Tập tin:Lydo khonghople.png

Đăng ký xét miễn

Tập tin:Xetmien mon1.png

Bước 1. Sinh viên chọn môn xin xét miễn

 • Sinh viên nhấn chọn "Xét miễn" văn bằng/chứng chỉ muốn dùng để xét miễn.
 • Sinh viên đánh dấu chọn môn muốn xét.
 • Nhấn nút "Lưu chọn" để hoàn thành chọn môn xét miễn.

Tập tin:Dk xetmien.png

Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý

 • Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký bao gồm số môn và lệ phí.
 • Sinh viên thực hiện nhấn nút "Đồng ý" để xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).

Tập tin:Xacnhan mienmon.png

Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay

 • Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán.

Tập tin:Thanhtoan xetmien.png

Một số địa chỉ liên hệ

Tập tin:Diachi lienhecc.png