Difference between revisions of "Dịch vụ hỗ trợ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:
 
Bước 2. Truy cập Dịch vụ hỗ trợ (Helpdesk)
 
Bước 2. Truy cập Dịch vụ hỗ trợ (Helpdesk)
  
[[Tập_tin:Helpdesk_01.JPG]]
+
[[Tập_tin:http://wiki.hcmut.edu.vn/images/archive/b/b1/20181119065057%21Helpdesk_01.JPG]]
  
 
== Quy trình yêu cầu hỗ trợ ==
 
== Quy trình yêu cầu hỗ trợ ==

Revision as of 06:54, 19 November 2018

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-MyBK, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Truy cập dịch vụ Hỗ trợ trực tuyến

Bước 1. Truy cập vào trang bksi.hcmut.edu.vn

Bước 2. Truy cập Dịch vụ hỗ trợ (Helpdesk)

Tập tin:Http://wiki.hcmut.edu.vn/images/archive/b/b1/20181119065057!Helpdesk 01.JPG

Quy trình yêu cầu hỗ trợ

 • Tạo yêu cầu mới

Tập tin:Helpdesk 02.JPG

 • Chọn mục yêu cầu => Tiếp theo

Tập tin:Helpdesk 03.JPG

 • Nhập thông tin yêu cầu (bao gồm chủ đề, nội dung, tập tin đính kèm (nếu có), ...)

Tập tin:Helpdesk 04.JPG

 • Lưu thông tin yêu cầu

Phản hồi kết quả yêu cầu hỗ trợ

 • Theo dõi kết quả phản hồi => Nhấn chọn yêu cầu đã gửi

Tập tin:Helpdesk 05.JPG

 • Xem kết quả phản hồi

Tập tin:Helpdesk 06.JPG

 • Đóng yêu cầu (kết thúc quy trình yêu cầu hỗ trợ)

Tập tin:Helpdesk 07.JPG

 • Mở lại yêu cầu (tiếp tục yêu cầu hỗ trợ với nội dung mới)

Tập tin:Helpdesk 08.JPG