Difference between revisions of "Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 8: Line 8:
  
 
- Không nợ học phí, sách, …
 
- Không nợ học phí, sách, …
 +
 +
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]

Latest revision as of 12:12, 24 June 2015

- Điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTLN)

- Số tín chỉ tích lũy ngành (STCTLN)

- Ngoại ngữ: 450 TOEIC hoặc tương đương.

- Công tác xã hội: 15 ngày

- Không nợ học phí, sách, …