Câu lạc bộ Giải thuật Bách Khoa (BKAC)

From BKwiki
Revision as of 05:31, 14 October 2020 by 1412252 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
BKAC-logo-2020.png

Giới thiệu

Câu lạc bộ giải thuật Bách Khoa có tiền thân từ đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Bách Khoa (BKOLP). Được thành lập và sinh hoạt lần đầu từ tháng 8 năm 2016.

Hoạt động

Thành tích

Thành viên nổi bật

Thông tin liên lạc

Email: bk.algorithms.club@gmail.com

FBGroup: www.facebook.com/groups/BachKhoaAlgorithmsClub

Fanpage: www.facebook.com/bk.algorithms.club

Discord server: discord.gg/wsVNSMW