Câu lạc bộ Giải thuật Bách Khoa (BKAC)

From BKwiki
Revision as of 05:26, 14 October 2020 by 1412252 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
BKAC-logo-2020.png

Thông tin liên lạc

Email: bk.algorithms.club@gmail.com

FBGroup: www.facebook.com/groups/BachKhoaAlgorithmsClub

Fanpage: www.facebook.com/bk.algorithms.club

Discord server: discord.gg/wsVNSMW