Difference between revisions of "Câu lạc bộ Giải thuật Bách Khoa (BKAC)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[[Tập tin:BKAC-logo-2020.png|nhỏ]]
 
[[Tập tin:BKAC-logo-2020.png|nhỏ]]
  
== Thông tin liên lạc ==  
+
= Giới thiệu =
 +
 
 +
Câu lạc bộ giải thuật Bách Khoa có tiền thân từ đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Bách Khoa (BKOLP). Được thành lập và sinh hoạt lần đầu từ tháng 8 năm 2016.
 +
 
 +
= Hoạt động =
 +
 
 +
= Thành tích =
 +
 
 +
= Thành viên nổi bật =
 +
 
 +
= Thông tin liên lạc =
  
 
Email: bk.algorithms.club@gmail.com
 
Email: bk.algorithms.club@gmail.com

Revision as of 05:31, 14 October 2020

BKAC-logo-2020.png

Giới thiệu

Câu lạc bộ giải thuật Bách Khoa có tiền thân từ đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Bách Khoa (BKOLP). Được thành lập và sinh hoạt lần đầu từ tháng 8 năm 2016.

Hoạt động

Thành tích

Thành viên nổi bật

Thông tin liên lạc

Email: bk.algorithms.club@gmail.com

FBGroup: www.facebook.com/groups/BachKhoaAlgorithmsClub

Fanpage: www.facebook.com/bk.algorithms.club

Discord server: discord.gg/wsVNSMW