Difference between revisions of "Câu lạc bộ Giải thuật Bách Khoa (BKAC)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “== Thông tin liên lạc == Email: bk.algorithms.club@gmail.com FBGroup: www.facebook.com/groups/BachKhoaAlgorithmsClub Fanpage: www.facebook.com/bk.…”)
 
Line 1: Line 1:
 +
[[Tập tin:BKAC-logo-2020.png|nhỏ]]
 +
 
== Thông tin liên lạc ==  
 
== Thông tin liên lạc ==  
  

Revision as of 05:24, 14 October 2020

BKAC-logo-2020.png

Thông tin liên lạc

Email: bk.algorithms.club@gmail.com

FBGroup: www.facebook.com/groups/BachKhoaAlgorithmsClub

Fanpage: www.facebook.com/bk.algorithms.club

Discord server: