Cách xem và thanh toán học phí

From BKwiki
Revision as of 03:39, 7 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “SV xem và thanh toán học phí qua Cổng thanh toán BKPay (bkpay.hcmut.edu.vn), '''không''' nộp trực tiếp vào tài khoản trường ĐHBK.…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SV xem và thanh toán học phí qua Cổng thanh toán BKPay (bkpay.hcmut.edu.vn), không nộp trực tiếp vào tài khoản trường ĐHBK.

Các bước thanh toán:

  • Đăng ký tài khoản ngân hàng OCB, tên đăng nhập và mật khẩu OCB online.
  • Nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại OCB.
  • Đăng nhập vào BKPay (bkpay.hcmut.edu.vn) với Username là mã số sinh viên (MSSV) và Password là mật khẩu của email SV (MSSV@hcmut.edu.vn). Sau khi chọn khoản thanh toán, chương trình tự chuyển tới OCB online để đăng nhập (với username và password của OCB online) hoàn tất việc thanh toán.

Phụ huynh có thể nộp học phí tại chi nhánh/phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, chỉ cần cung cấp tên và MSSV là có thể thanh toán (tương tự việc thanh toán các hóa đơn điện, nước, …).