Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?

From BKwiki
Revision as of 09:24, 2 December 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- SV biết chi tiết các số tiền cần nộp, được tách thành từng khoản khác nhau cho các HK, phân biệt giữa HK chính và HK d…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- SV biết chi tiết các số tiền cần nộp, được tách thành từng khoản khác nhau cho các HK, phân biệt giữa HK chính và HK dự thính.

- SV chủ động thanh toán khoản học phí, có thể lựa chọn khoản nào cần nộp trước, ví dụ SV muốn thanh toán học phí dự thính trước, sau đó mới thanh toán học phí HK chính. (Trước đây, số tiền được tự động trừ vào thời điểm “quét”, SV không chủ động kiểm soát việc thanh toán).

- SV biết chính xác tức thời việc thanh toán thành công, khi đó BKPay sẽ hiển thị Số tiền phải thu còn lại là 0. (Trước đây, SV hoàn toàn không biết đã thanh toán được hay không nên nhiều SV đã bị hủy KQ ĐKMH do sơ suất).

- SV có thể thanh toán ngay khi có chi tiết học phí trên BKPay, không cần đợi đến đợt “quét” như trước đây.

- Phụ huynh có thể thanh toán học phí tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, chỉ cần cung cấp tên và MSSV là có thể thanh toán (tương tự việc thanh toán các hóa đơn điện, nước, …).