Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Miễn phí rút tiền trên 16.000 ATM của tất cả các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ ANZ, HSBC).

- Miễn phí cho thẻ ATM, tài khoản (không cần duy trì số dư tối thiểu), OCB online, OCB mobile, OCB SMS, chuyển khoản trong OCB (kể cả khác tỉnh).