Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?

From BKwiki
Revision as of 09:25, 2 December 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Miễn phí rút tiền trên 16.000 ATM của tất cả các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ ANZ, HSBC). - Miễn phí cho t…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Miễn phí rút tiền trên 16.000 ATM của tất cả các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ ANZ, HSBC).

- Miễn phí cho thẻ ATM, tài khoản (không cần duy trì số dư tối thiểu), OCB online, OCB mobile, OCB SMS, chuyển khoản trong OCB (kể cả khác tỉnh).