Difference between revisions of "BKPay"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 87: Line 87:
  
 
=== Xem các thông tin cá nhân về TNCN ===
 
=== Xem các thông tin cá nhân về TNCN ===
 +
 +
[[Tập tin:Thong tin tai khoan ca nhan.png|600px|frameless|Thông tin tài khoản cá nhân]]

Revision as of 10:54, 28 October 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKPAY

(Draft version)


Hệ thống BKPay là một cổng thanh toán trực tuyến giao tiếp giữa nhà trường và cán bộ (CB), sinh viên (SV) về vấn đề thu chi, như thu học phí (HP) và các loại dịch vụ phí khác của sinh viên (SV), chi học bổng khuyến khích, tài trợ (HB) cho SV, chi trả lương và thù lao giảng dạy cho CB, ….

Đăng nhập vào tài khoản

CB/SV đăng nhập vào BKPay dùng Hệ thống xác thực tập trung của nhà trường.


Hướng dẫn sử dụng dành cho SV

Quan điểm chính

SV theo dõi các khoản cần thanh toán cho nhà trường thông qua BKPay. SV thanh toán các khoản thanh toán cho nhà trường dùng các tài khoản của các ngân hàng mà nhà trường có kết nối đến thông qua Internet Banking. Hiện nay, nhà trường chỉ mới kết nối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cho phép SV chủ động thanh toán vào các thời điểm cần thiết theo các lịch thanh toán học phí (HP), dịch vụ phí của nhà trường. SV có thể thanh toán kể cả sau khi đã trễ hạn các đợt thanh toán. (Việc xử lý học vụ / xử lý nợ độc lập với cổng thanh toán BKPay.)


Màn hình chính

Màn hình chính BKPay dành cho SV


Xem các khoản thanh toán

Xem các khoản thanh toán của SV


Thanh toán các khoản

Chọn thanh toán các khoản của SV


Tìm kiếm các khoản thanh toán

Tìm kiếm các khoản thanh toán của SV


Khai báo tài khoản ngân hàng để nhận Học bổng

Thông tin tài khoản cá nhân


Các ký hiệu cơ bản

Các ký hiệu cơ bản


Các câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn sử dụng dành cho CB

Quan điểm chính

CB theo dõi các khoản nhà trường chi trả cho CB thông qua BKPay như lương, phụ cấp, thưởng, thù lao giảng dạy, ....


Màn hình chính

Màn hình chính BKPay dành cho CB


Xem các khoản nhà trường chi trả

Xem cac khoan chi tra


Tìm kiếm các khoản chi trả

Tìm kiếm các khoản chi trả


Xem Thuế TNCN

Xem thông tin về Thuế TNCN


Xem các thông tin cá nhân về TNCN

Thông tin tài khoản cá nhân