Difference between revisions of "BKPay"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
 
=== Màn hình chính ===
 
=== Màn hình chính ===
  
[[Tập tin:Man hinh chinh SV|600px|frameless|Màn hình chính BKPay dành cho SV]]
+
[[Tập tin:Man hinh chinh SV.png|600px|frameless|Màn hình chính BKPay dành cho SV]]
 +
 
  
 
=== Xem các khoản thanh toán ===
 
=== Xem các khoản thanh toán ===
 +
 +
 +
[[Tập tin:Xem cac khoan thanh toan SV.png|600px|frameless|Xem các khoản thanh toán của SV]]
  
  
 
=== Thanh toán các khoản ===
 
=== Thanh toán các khoản ===
 +
 +
 +
[[Tập tin:Thanh toan cac khoan cua SV.png|600px|frameless|Chọn thanh toán các khoản của SV]]
 +
  
  
 
=== Tìm kiếm các khoản thanh toán ===
 
=== Tìm kiếm các khoản thanh toán ===
 +
 +
 +
[[Tập tin:Tim kiem cac khoan thanh toan cua SV.png|600px|frameless|Tìm kiếm các khoản thanh toán của SV]]
  
  
 
=== Khai báo tài khoản ngân hàng để nhận Học bổng ===
 
=== Khai báo tài khoản ngân hàng để nhận Học bổng ===
 +
 +
[[Tập tin:Thong tin tai khoan ca nhan.png|600px|frameless|Thông tin tài khoản cá nhân]]
  
  
Line 39: Line 52:
  
  
=== Các câu hỏi thưởng gặp ===
+
[[Tập tin:Cac ky hieu co ban|600px|frameless|Các ký hiệu cơ bản]]
  
  
 +
=== Các câu hỏi thưởng gặp ===
  
 
== Hướng dẫn sử dụng dành cho CB ==
 
== Hướng dẫn sử dụng dành cho CB ==

Revision as of 10:52, 28 October 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKPAY

(Draft version)


Hệ thống BKPay là một cổng thanh toán trực tuyến giao tiếp giữa nhà trường và cán bộ (CB), sinh viên (SV) về vấn đề thu chi, như thu học phí (HP) và các loại dịch vụ phí khác của sinh viên (SV), chi học bổng khuyến khích, tài trợ (HB) cho SV, chi trả lương và thù lao giảng dạy cho CB, ….

Đăng nhập vào tài khoản

CB/SV đăng nhập vào BKPay dùng Hệ thống xác thực tập trung của nhà trường.


Hướng dẫn sử dụng dành cho SV

Quan điểm chính

SV theo dõi các khoản cần thanh toán cho nhà trường thông qua BKPay. SV thanh toán các khoản thanh toán cho nhà trường dùng các tài khoản của các ngân hàng mà nhà trường có kết nối đến thông qua Internet Banking. Hiện nay, nhà trường chỉ mới kết nối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cho phép SV chủ động thanh toán vào các thời điểm cần thiết theo các lịch thanh toán học phí (HP), dịch vụ phí của nhà trường. SV có thể thanh toán kể cả sau khi đã trễ hạn các đợt thanh toán. (Việc xử lý học vụ / xử lý nợ độc lập với cổng thanh toán BKPay.)


Màn hình chính

Màn hình chính BKPay dành cho SV


Xem các khoản thanh toán

Xem các khoản thanh toán của SV


Thanh toán các khoản

Chọn thanh toán các khoản của SV


Tìm kiếm các khoản thanh toán

Tìm kiếm các khoản thanh toán của SV


Khai báo tài khoản ngân hàng để nhận Học bổng

Thông tin tài khoản cá nhân


Các ký hiệu cơ bản

Các ký hiệu cơ bản


Các câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn sử dụng dành cho CB

Quan điểm chính

CB theo dõi các khoản nhà trường thanh toán cho CB thông qua BKPay như lương, phụ cấp, thưởng, thù lao giảng dạy, ....


Màn hình chính

Xem các khoản nhà trường thanh toán

Tìm kiếm các khoản thanh toán

Xem Thuế TNCN

Xem các thông tin cá nhân về TNCN