Difference between revisions of "Điểm R"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
'''Điểm R''' hay '''điểm 17''' là điểm do rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
+
'''Điểm R''' là điểm rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
  
 
'''''Đối với HK dự thính và HK dự thính hè thì không cần rút vì các môn không đạt sẽ không chuyển vào bảng điểm.'''''( môn học có mã: DT..)
 
'''''Đối với HK dự thính và HK dự thính hè thì không cần rút vì các môn không đạt sẽ không chuyển vào bảng điểm.'''''( môn học có mã: DT..)
Line 5: Line 5:
 
Để đăng ký nhận điểm R làm theo các yêu cầu sau:
 
Để đăng ký nhận điểm R làm theo các yêu cầu sau:
  
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
+
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  
 
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ  
 
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ  
Line 11: Line 11:
 
== Tham khảo ==
 
== Tham khảo ==
  
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH
+
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng ký môn học
 
+
[[Thể loại:Đăng ký môn học]]
[[Thể loại:Quản lý điểm]]
 

Latest revision as of 08:11, 11 April 2017

Điểm R là điểm rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.

Đối với HK dự thính và HK dự thính hè thì không cần rút vì các môn không đạt sẽ không chuyển vào bảng điểm.( môn học có mã: DT..)

Để đăng ký nhận điểm R làm theo các yêu cầu sau:

- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng ký môn học