Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “1. Cách đăng ký môn học - Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn  Đăng ký môn học 23. Tôi có được hủy môn h…”)
 
(Đã thay thế cả nội dung bằng “1. Cách đăng ký môn học”)
Line 1: Line 1:
1. [[Cách đăng ký môn học]]  
+
1. [[Cách đăng ký môn học]]
- Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn  Đăng ký môn học
 
 
 
23. Tôi có được hủy môn học đã đăng ký?
 
- Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợt 2 (sau khi các lớp đã được mở), SV chỉ có thể đăng ký bổ sung, không được hủy hoặc thay đổi nhóm.
 
- Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính và HK dự thính hè) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
 
24. Nếu không muốn học môn học đã quá thời hạn hủy?
 
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
 
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 
25. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính?
 
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 
- Đối với SV đang bị cảnh cáo học vụ: 17 TC (điều chỉnh bổ sung quy chế học vụ 142) bỏ
 
26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN?
 
- TTTN:
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK1, số tín chỉ tối đa các môn học là 9 TC.
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK2, số tín chỉ tối đa các môn học là 12 TC.
 
Tuy nhiên SV chỉ đăng ký được nếu không bị trùng TKB.
 
TKB của tất cả các môn, kể cả TTTN là do Khoa phân bố và báo lịch TTTN cho PĐT. Thường sẽ có 3 trường hợp như sau:
 
1. TTTN tại trường: Khoa sẽ ghi TKB là linh động, nghĩa là không có phân TKB cho TTTN.
 
2. TTTN ngoài trường (nhưng trong thành phố): Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-12, từ thứ 2 – 6, nghĩa là SV chỉ được đăng ký các lớp buổi tối hoặc ngoài giờ.
 
3. TTTN ngoài thành phố: Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-16, từ thứ 2 – CN, nghĩa là SV không được đăng ký các lớp khác.
 
PĐT chỉ chấp nhận việc phân TKB (lịch TTTN) do Khoa sắp xếp cho môn TTTN chung cho tất cả SV, không chấp nhận việc xác nhận lịch TTTN do công ty xác nhận, cũng không chấp nhận việc Bộ môn/Khoa xác nhận lịch TTTN cho từng cá nhân.
 
- LVTN: Khi có đăng ký LVTN, số tín chỉ tối đa các môn học là 7 TC.
 
27. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?
 
- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
 
- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.
 
28. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?
 
- SV được đăng ký các môn học HK dự thính hè với điều kiện KHÔNG trùng thời khóa biểu (TKB).
 
- Lưu ý là TKB các môn TT ngoài trường và TTTN là do Khoa quy định chung cho môn học (không xác định riêng TKB cho từng SV hay từng nơi TT), thường là TKB cả ngày (tiết 1 – 12) nếu TT tại Tp.HCM và cả ngày & tối (tiết 1 – 16) nếu TT ngoài Tp.HCM. Do đó, trong đa số trường hợp SV có TT ngoài trường hoặc TTTN sẽ không đăng ký được các môn học khác.
 
- Trường hợp SV có TT ngoài trường hoặc TTTN trong Tp.HCM có thể đăng ký các môn vào cuối tuần hoặc buổi tối. SV nên làm đơn đề nghị GV dạy vào cuối tuần hoặc buổi tối, có GV và Khoa xác nhận gửi đến PĐT trước khi có kế hoạch mở lớp để có thể đăng ký môn học theo nhu cầu.
 
29. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?
 
- Khi tham gia Mùa hè xanh SV không được đăng ký các môn học HK dự thính hè.
 
- PĐT sẽ hủy kết quả đăng ký môn học (nếu có) của các SV tham gia Mùa hè xanh theo danh sách do Đoàn thanh niên gửi.
 
30. Điều kiện đăng ký TTTN?
 
- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng “Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + 3 TC (TTTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”
 
Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký TTTN cùng với 9 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.
 
 Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 3 + 9 + 21 + 7) = 153 – 50 =  103 TC
 
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
 
31. Điều kiện đăng ký LVTN?
 
- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng “Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”
 
Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký LVTN cùng với 7 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.
 
 Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 21 + 7) = 153 – 38 = 115 TC
 
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
 

Revision as of 06:39, 26 March 2015