Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 +
 +
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]

Revision as of 03:24, 27 March 2015