Bách Khoa e-learning

Từ BKwiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng hệ thống BK e-learning đang có tại trang BKeL (http://e-learning.hcmut.edu.vn) mục Hướng dẫn sử dụng BKeL.